تاریخ های مهم

زمان همایش:
                     2 دی ماه 1395
مهلت ارسال مقالات :  
                                           08 آذر 1395
   زمان اعلام نتیجه داوری افرادی که تا 30 آبان ارسال نمودند : 
                                               12 آذر 1395
   پایان ثبتنام:  15آذر

دستورالعمل تهیه پوستر

ابعاد پوستر:
90 سانتیمتر عرض
60 سانتیمتر ارتفاع
(پوستر افقی)
فونت نازنین
به سلیقه تهیه کننده پوستر

حامیان ما